دلتنگم

دلگرفتم

و می نویسم چون می دونم سالهاست خواننده ای ندارم

دلتنگ دلتنگ شدنهای بی خودی ام 

دلتنگ ترس از نبودن ها

دلتنگ حرفهایی که اینجا می نوشتم "تو" می خوندی و می دونستم می خونی و این آرومم می کرد

دلتنگ محدودیتهایی که پیچوندنهاش جذاب بود چون برای دیدن تو بود

خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایی که نمی دونم ... آروم می شم یا نه؟

/ 3 نظر / 25 بازدید
موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 1070874569

فاطمه

دلتنگ ِ دلتنگ شدن های بیخودی...

حلیم بادمجون!

پس اهل پیچوندن هم هستی!:)