غمی نیست...چشمهایت برای تمام لحظه هایم کافی است

چه بگویم؟

چشمانت امانم نمی دهند

.

.

.

 تو خوب می دانی سکوت یعنی چه...

تو خوب می دانی که واژه چه قفس تنگی است

برای بودن

بودن تو

و

بودن تو چه حرف بزرگی است ...

/ 6 نظر / 7 بازدید
فاطمه

۱. ۲.در خواب چشم خدا را که ديد ؛ گفت:«... ۳.در جهانی که سخن راه نفس می بندد... ۴.تمام آسمان برای من سکوت می کند... ۵.از اين به بعد؛ بارها: تو را به خواب ديده ام...

مهراوه

سلام مهربان.چشم تجلي روح انسان است كه به وسعت روح آدمي، نگاه عميق و ياسطحي ميشوند ...امان از نگاهي كه روح را از قالب تن به در كند....

شهریار کوچولو

سلام ... واژه شايد تنگ باشد ولی وقتی برای گفتن تو واژه می سرايم ... اقيانوسی بی پايان می شود ... لب بگشا تا من نيز واژه ها را اقيانوس بی پايان کنم ...

ماندانا

سلام با پوزش بابت تمام نبودن هايم .... با غزلي به روزم .... شاد و موفق باشيد .