با تولد تو سال جدید من آغاز می شود

نمی دانم تولدت را جشن می گیرم یا سال جدید را

سال شمارم مدتهاست که به سال عمر تو می چرخد

به سال عمر بزرگ شدن ات..بزرگ شدنم و بزرگ شدن یک اتفاق

اتفاق؟

دستانم خالی است

چیزی برای عیدی و تولدت ندارم که دلم را راضی کند

دلی که بشتر از من برای تو می تپد 

.

.

.

ببخش که نیمه تمامم...ببخش

 

/ 0 نظر / 2 بازدید