چشمانت آینه ی تمام نمای دلی است که مدتهاست تنها میزبان قلب توست.

و فکر کن که چه زیباست خویشتن تو آینه ی تو باشد، وقتی می تواند در مقابل تو بایستد و به چشمانت بنگرد.

چه زیبایی وصف ناپذیری است جدایی تو از خود در وجود دیگری و دوباره پیوستن و هر روز و هر لحظه به دست اوردن تو در خودت.

تو خویشتن منی در وجود خودت و من ،تو در خودم...

و تنها تو می دانی و من که چه لحظه ی بی نظیری است کشف خود در دیگری و دیگری در خود.

معنای کامل یگانگی است ، ترکیب سیاه چشمان من و قهوه ای چشمان تو وقتی با هم به دنیا می نگریم و سر مست می شویم از این همه بی خودی ...

.

.

.

پ.ن:نمی دانم این جملات از من است یا تو...هرچه باشد از هم گسیختگی ان یک نتیجه بیشتر نمی تواند داشته باشد.

/ 2 نظر / 2 بازدید

[لبخند]