زبانم بند آمده از دلتنگی

/ 1 نظر / 11 بازدید
فاطمه

دلتنگی ام اسیرِ نوشتن نمی شود این شعر، ناگزیر ِ نوشتن نمی شود دستان ِ بی تو یخ زده ام عهد بسته که دیگر بهانه گیر ِ نوشتن نمی شود