سکوت تو

سکوتی که در پشت چشمهایت موج می زند

فریادی  است

که جانم را  در بر می گیرد

وقتی تمام وجود مرا در چشمهایت جا می دهی

تا پنهانش کنی ...

.

.

.

/ 2 نظر / 2 بازدید
فاطمه

ارتباط آدم ها درست از لحظه ای شروع می شه که در برابر هم سکوت می کنن![لبخند] [گل]