بغض

سکوت

لبخند

بغض

سکوت

لبخند

بغض

سکوت

لبخند

.

.

.


روزمرگی امانم نمی دهد...

/ 1 نظر / 6 بازدید
فریاد

خوب بد زشت خراب خل چل دیوونه آدم مهربون لبخند قه قهه روده بر قش بد خیلی بد اورژانس مرگ بهشت زهرا اون دنیا برگشت به این دنیا حالا دوباره خوب بد زشت خراب خل چل دیوونه آدم و و و . . . . تکرار الی آخر