ذوب می شوم

در آتش نگاهت

و

سرازیر می شوم

آغوش گرم ات مرا به خود می کشد

و باز می یابم خودم را در دریای عشق ات

و

آن هنگام است که در ساحل محبتت پناه می گیرم

/ 4 نظر / 2 بازدید
شاهد

و چنين شد که به آغوش هم آسوده شديم و به گرمای تن يکدگر آغشته شديم ...

مهراوه

سلام.قالب جديد مبارك.اما موسيقي اش رو نميشنوم.حذف شد؟

فاطمه

ذوب شدن خوب است؛ بانو به شرط اين که آغوش دريا برايت گشاده باشد!