محو می شوم در تو آن هنگام که سیاهی چشمانت مرا در خود جای می دهند و چشمانت می شود پناهگاه نگاه عاشقانه ای که سالهاست تو را جستجو می کند...تویی که طعم شیرین زیستن در دنیای رویایی مرا به من چشاندی...

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید